K.O. Rydqvist verkar huvudsakligen gentemot stål- och aluminiumindustrin i de nordiska länderna. Vi har vittgående kunskaper om den tunga processindustrins förutsättningar och vår affärsidé är att erbjuda inköpare och beslutsfattare bästa tänkbara leverantörsalternativ så att deras företag kan möta, inte bara dagens, utan även morgondagens krav.

K.O. Rydqvist etablerades år 1913. Vi är för närvarande sex personer som arbetar på kontoret i Danderyd, beläget 10 km norr om Stockholms centrum och 25 km från Arlanda flygplats.
K.O. Rydqvist representerar producenter på ledande nivå.


Våra produktområden:

• Aluminiumvalsverk
• Analysdeglar
• Arbetsvalsar
• Avgasrening
• Bandbehandlingslinjer
• Bandskärmaskiner
• Bränsleeldade ugnar
• Cu-ledare
• Deglar
• Elektriska ugnar
• Elektroder grafit
• Filter för gasrening eller    stoftavskiljning
• Gjutgods
• Gjutgods i segjärn
• Gjutna valsar
• Glödgning - betningslinjer
• Grafitdetaljer
• Hanteringsutrustningar
• Hasplar
• Härdanläggningar
• Induktionshärdningsutrustning
• Induktionsugnar
• Industriugnar
• Kallvalsverk
• Kapmaskiner
• Klimatanläggningar

• Klipplinjer
• Kokiller
• Kolelektroder
• Kopparkokiller
• Kranar
• Kranhjul
• Kuggväxlar och kopplingar
• Ljusbågsugnar
• Materialhantering
• Mekaniska och hydrauliska pressar
• Molybden
• Pelletiseringsanläggningar
• Platt- och profilvalsverk
• Processverktyg
• Processkran aluminium
• Processlinjer
• Profilformverk
• Rikt- och kapstäckor
• Riktmaskiner för stänger
• Rör
• Profiler
• Riktverk
• Rullbanor
• Rullbanerullar gjutna

Rullsaxskär- skärstål
• Saxar
• Saxstål- cirkulära och raka

• Segjärnsvalsar
• Skalsvarvar
• Skänkar

• Skänkugnar
• Smidda valsar
• Smidespressar
• Storsäckar
• Stränggjutningsanläggningar
• Strömtillförseldon
• Stålgjutgods
• Stödvalsar
• Syrgas- och kvävgasanläggningar
• Titan
• Titangjutgods
• Titanmaterial
• Titantråd
• Tråddrageriutrustning
• Ugnar
• Valsar för varm- och kallvalsverk
• Valsoljor
• Valsslipmaskiner
• Valsverksanläggningar
• Varmvalsverk
• Vattenkylda elkablar
• Ventilationsaggregat
• Vevaxlar
Kontakta våra säljare,    Tel. 08 - 755 26 75,   fax 08 - 753 14 94

Johan Rydqvist, VD
 
johan@rydqvist.com
Lars Werner, Styrelsens orförande
 
lars@rydqvist.com
Dag Svedung, Försäljningschef
 
dag@rydqvist.com

Ulla Norén, Säljare titan

  ulla@rydqvist.com
Övriga ärenden
Inger Roos, VD-sekreterare   inger@rydqvist.com
Ingrid Andermyr, Ekonomi   ingrid@rydqvist.com
K.O. Rydqvist AB
Box 70, 182 11 Danderyd
tel. 08 - 755 26 75  fax 08 - 753 14 94