K.O. Rydqvist verkar gentemot stål- och aluminiumindustrin i de nordiska länderna och representerar internationella producenter av utrustning och förbrukningsvaror på ledande nivå sedan år 1913. Vi har vittgående kunskaper om den tunga processindustrin och erbjuder inköpare och beslutsfattare bästa tänkbara leverantörsalternativ.


Våra produktområden:

• Aluminiumvalsverk
• Analysdeglar
• Arbetsvalsar
• Avgasrening
• Bandbehandlingslinjer
• Bandskärmaskiner
• Bränsleeldade ugnar
• Cu-ledare
• Deglar
• Elektriska ugnar
• Elektroder grafit
• Filter för gasrening eller    stoftavskiljning
• Gjutgods
• Gjutgods i segjärn
• Gjutna valsar
• Glödgning - betningslinjer
• Grafitdetaljer
• Hanteringsutrustningar
• Hasplar
• Härdanläggningar
• Induktionshärdningsutrustning
• Induktionsugnar
• Industriugnar
• Kallvalsverk
• Kapmaskiner
• Klimatanläggningar

• Klipplinjer
• Kokiller
• Kolelektroder
• Kopparkokiller
• Kranar
• Kranhjul
• Kuggväxlar och kopplingar
• Ljusbågsugnar
• Materialhantering
• Mekaniska och hydrauliska pressar
• Molybden
• Pelletiseringsanläggningar
• Platt- och profilvalsverk
• Processverktyg
• Processkran aluminium
• Processlinjer
• Profilformverk
• Rikt- och kapstäckor
• Riktmaskiner för stänger
• Rör
• Profiler
• Riktverk
• Rullbanor
• Rullbanerullar gjutna

Rullsaxskär- skärstål
• Saxar
• Saxstål- cirkulära och raka

• Segjärnsvalsar
• Skalsvarvar
• Skänkar

• Skänkugnar
• Smidda valsar
• Smidespressar
• Storsäckar
• Stränggjutningsanläggningar
• Strömtillförseldon
• Stålgjutgods
• Stödvalsar
• Syrgas- och kvävgasanläggningar
• Titan
• Titangjutgods
• Titanmaterial
• Titantråd
• Tråddrageriutrustning
• Ugnar
• Valsar för varm- och kallvalsverk
• Valsoljor
• Valsslipmaskiner
• Valsverksanläggningar
• Varmvalsverk
• Vattenkylda elkablar
• Ventilationsaggregat
• VevaxlarKontakt: Johan Rydqvist,VD    Tel. 08 - 755 26 75    info@rydqvist.com